نانومواد نمایش قدرت غیر منتظره تحت تنش

در یکی دیگر از پیچ در عجیب nanoworld ، محققان در موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) و دانشگاه مریلند کالج پارک را کشف کرده اند که مواد از قبیل سیلیس که کاملا شکننده به صورت فله به عنوان چکش خواری به عنوان طلا در مقیاس نانو رفتار می کنند. نتایج آنها ممکن است طراحی نانوماشین های آینده تاثیر می گذارد

محققان NIST نشان داده اند که مواد از قبیل سیلیس است که نمایشگاه به صورت فله رفتار چکش خواری را در مقیاس نانو شکننده هستند . . شبیه سازی های رایانه نشان دادن پسوند مادی و necking رخ می دهد که در طول جدایی آمورف (در تصویر) و همچنین نانوذرات کریستالین سیلیکا. دانشمندان Pradeep Namboodiri و دوو در کیم و همکارانش برای اولین بار * عدم تجانس بین ماکرو و میکرو جهان نشان داده این پاییز گذشته با شواهد مستقیم تجربی برای انعطاف پذیری در مقیاس نانو است.. در مقاله جدید ** امروز در نشست ماه مارس انجمن آمریکایی فیزیکی ارائه شده ، محققان NIST Takumi حوا و مایکل Zachariah و محقق مهمان برایان Henz مشترک بینش آنها به این پدیده را از طریق شبیه سازی های رایانه خود را از مصالح نانوذرات به دست اورد. در ابعاد ماکرو ، نقطه که در آن مواد با شکست مواجه خواهد شد و یا شکستن ، بستگی به توانایی آن برای حفظ شکل آن در هنگام استرس است. اتم از مواد چکش خواری می توانند به این سو و ان سو حرکت کردن به اطراف و منسجم باقی می ماند بسیار طولانی تر از پسرعموهای شکننده خود را ، که حاوی نقص ضعف ساختاری که به عنوان نقاط شکست تحت فشار عمل می کنند می باشد. ." در ابعاد نانو ، این عیوب ساختاری وجود ندارد ، و از این رو مواد تقریبا "کامل است. به علاوه ، این اشیاء آنقدر کوچک هستند که بسیاری از اتم تشکیل شده است که آنها را بر روی سطح زندگی است. . با توجه به Namboodiri و کیم ، خواص اتم های سطح ، که تلفن همراه بیشتر هستند زیرا آنها در تمام جهات محدود نیست ، در مقیاس نانو تسلط. این تسلط می دهد در غیر این صورت مواد شکننده مانند سیلیس خصوصیات شکستگی خلاف آن است. شرایط شکننده و چکش خواری 'اصطلاحات ماکروسکوپی ،کیم می گوید. "به نظر می رسد که این شرایط را در مقیاس نانو صدق نمی کند . با استفاده از یک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ، کیم و Namboodiri قادر بودند که به دنبال بیشتر از نزدیک در بین شکستگی از انجام آن شده است قبل از در مقیاس نانو بود. آنها دریافتند که سیلیکا کشش تا آنجا که طلا و نقره است و ادامه خواهد داد تا فراتر از نقطه نظر است که می توان پیش بینی کرد با استفاده از خواص فله مقیاس آن تغییر شکل است. هوا، Henz و شبیه سازی Zachariah را مجددا مطالعه آنها و افزود : بعضی از جزئیات اضافی. آنها نشان داد که هر دو اندازه نانوذره و مورفولوژی -- آیا ماده است که اساسا بلوری و چه آمورف ، به عنوان مثال -- یک اثر در تورق مشاهده شده و استحکام کششی به دلیل آن عوامل را تحت تاثیر قرار تحرک از اتم های سطح. . در شبیه سازی ، ذرات کوچکتر در مجموع چکش خواری بیشتر مواد رفتار است. . ساختارهای کریستالی به نمایش گذاشته قدرت بیشتر در زمانی که مدت ها پس از تاکید و تغییر شکل عملکرد نقطه بحرانی مشاهده محیطهای مایع بصورت چشمی. توضیح داد که اگر چه کار بسیار اساسی است ، این یافته ها ممکن است یک روز اطلاع رسانی به طراحی دستگاه های مکانیکی میکروالکترونیکی. هوا ، ب Henz ، و and . تورق در مقیاس نانو : تغییر شکل و شکستگی تماس چسب با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی است

/ 0 نظر / 3 بازدید