نوزدهمین آزمون دوره مهندسی بین المللی جوش

  جدول زمانی آزمون IWE 19:

 

ردیف

شرح

تاریخ آزمون

مهلت ثبت نام

مهلت واریز وجه

مبلغ آزمون (ریال)

1

ماژول 1

25 و 91.4.24

91.4.8

91.4.14

2.700.000

2

ماژول 2

25 و 91.4.24

91.4.8

91.4.14

2.700.000

3

ماژول 3

25 و 91.4.24

91.4.8

91.4.14

2.700.000

4

ماژول 4

25 و 91.4.24

91.4.8

91.4.14

2.700.000

5

بخش شفاهی

29 و 91.4.28

-

-

-

 

 علاقه مندان جهت ثبت نام ضمن هماهنگی با ATB های مربوطه جهت پرداخت وجه بهANB  ایران مراجعهفرمایند.

/ 0 نظر / 3 بازدید