تصاویر رادیوگرافی عیوب جوش

تصاویر پرتونگاری برخی از عیوب جوش

تصاویر پرتونگاری برخی از عیوب

یکی از روش های متداول در شناسایی عیوب جوش، آزمایش رادیوگرافی (پرتونگاری) جوش می باشد که به اختصار RT (Radiography Test) نامیده می شود.

تایید صلاحیت پرسنل آزمایش های غیرمخرب مطابق با استانداردهای آمریکایی (ASNT) و دریافت گواهینامه مطابق با SNT-TC-1A در سه سطح (سطح 1، 2 و 3) انجام می شود. همچنین استانداردهای دیگری همچون استاندارد اروپایی (EN 473) نیز ممکن است بعنوان مرجع تایید صلاحیت و ارائه گواهینامه در برخی پروژه ها استفاده شود.

این روش آزمایش غیرمخرب نسبت به روشهای دیگر از لحاظ ایمنی به خاطر استفاده از پرتو های یونیزه کننده گاما یا ایکیس نیاز به رعایت و توجه بیشتری دارد.

در اینجا به عنوان نمونه عکسهای رادیوگرافی برخی از عیوب جوش آورده شده است. همانطور که ملاحظه می نمایید حفره ها یا خلل و فرج های جوش (porosity) بصورت نقاط تیره در فیلم مشاهده می شوند

/ 0 نظر / 38 بازدید