تکنیک Laser NDT

در آزمون های غیر مخرب به دلیل انجام بازرسی ها، اندازه گیری ها و کنترل فرایندها به صورت غیرتماسی و همچنین حصول نتایج با سرعت و دقت بالا ، لیزر جایگاه ویژهای کسب نموده است. تکنیک Laser NDT روش بسیار مؤثر و ارزشمندی است که برای حل مشکلاتی که بطور عمده در روش های مرسوم NDT وجود دارد بکار برده می شود. بطور مثال اگر چه روش کلاسیک UT در صنایع ریلی و هوافضا بیشترین کاربرد را دارد اما بازرسی قطعات بزرگ دارای هندسه پیچیده با این روش بسیار دشوار است؛ در صورتی که تست چنین قطعاتی با روش اولتراسونیک لیزری به راحتی قابل انجام می باشد. از جمله این کاربردها می توان به استفاده از لیزر در ارزیابی سه بعدی خوردگی لوله ها، تعیین ترکیبات، شکل، اندازه، ضخامت و مشخصه های ریزساختار مواد به هنگام ساخت، اشاره نمود که با روش های گوناگون جابجا نگاری، تمامنگاری و اولتراسونیک لیزری انجام می گیرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید