شـرکت صنعتُ توسـعه فلات قـاره و شرکت ACS انگلستان اقدام به برگزاری و اعطای گواهی

دوره های آموزشی شرکت صنعت توسعه فلات قاره

 

در راستای توسعه توانمندی نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور؛ شرکت صنعت توسعه فلات قاره در کارگاه های آموزشی ذیل با اعطای مدرک معتبر پایان دوره از ACS انگلستان ثبت نام به عمل می آورد.

آخرین مهلت ثبت نام:  پنجشنبه- ۲۲ تیر (ظرفیت محدود است)،۱۵ درصد تخفیف ویژه

جهت دریافت مدرک PIPING ENGINEER،گذراندن ۱۳ واحد اجباری

جهت دریافت مدرک PROCESS  ENGINEER،گذراندن ۷  واحد اجباری

جهت دریافت مدرک FIX EQUIP  ENGINEER،گذراندن ۸  واحد اجباری

جهت دریافت مدرک ROTARY  EQUIP  ENGINEER،گذراندن ۷ واحد اجباری است

ثبت نام به صورت جداگانه در یک دوره خاص بلا مانع بوده  و  فقط برای همان دوره  مدرک معتبر بین المللی از ACS انگلستان  صادر خواهد گردید

 

http://fgdi-co.com/Register_P.aspx

/ 0 نظر / 17 بازدید