لوک¬های مرجع و استاندارد مورد استفاده در آزمون فراصوتی

در آزمایش التراسونیک قبل از هر آزمایش باید به کالیبره بودن دستگاه اطمینان حاصل نمود. برای مثال در آزمایش جوش باید ابتدا محورهای افقی و عمودی را کالیبره نمود و همچنین نقطه خروجی اشعه از پروب و نیز زاویه پروب را بطور دقیق مشخص نمود. حال اگر دستگاه بطور دقیق کالیبره نشده باشد و یا نقطه خروجی اشعه از پروب و یا زاویه دقیق پروب برای اپراتور مبهم باشد ارتباط سیگنال¬ها و علائم ظاهر شده بر روی صفحه نمایش دستگاه با عیوب و ناپیوستگی¬ها مشخص نبوده و در نتیجه تفسیر آن علائم دشوار و گاهی اوقات ناممکن می¬گردد. به همین منظور ابتدا باید دستگاه را کالیبره نمود. برای کالیبره نمودن دستگاه بلوک¬های مرجع و استانداردی از طرف انجمن¬های مختلف پیشنهاد و عرضه شده است. در این مقاله انواع و اقسام این بلوک¬ها معرفی و نحوه استفاده از آنها شرح داده شده است. واژه¬های کلیدی: آزمون فراصوتی، بلوک کالیبراسیون، بلوک استاندارد، بلوک مرجع

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید