سخت کاری فولاد Hardening of steel با فرمت (ppt)

سخت کاری فولاد Hardening of steel

با فرمت (ppt)

         همان طور که قبلا گفته شد فاز مارتنزیت بالاترین سختی را در بین فاز های ممکن حاصل در سیستم آهن کربن دارد.

       واژه سخت کاری در این بحث به افزایش تنش تسلیم و سختی فولاد از طریق ایجاد فاز مارتنزیت اشاره دارد.

        در عملیات سخت کاری فولاد سعی می شود با سریع سرد کردن فولاد و ایجاد فاز مارتنزیت سختی و تنش تسلیم فولاد زیاد شود.

http://www.4shared.com/office/fBriRUYy/14-_Hardening_of_steelkarim_es.html

/ 0 نظر / 10 بازدید