سیزدهمین کنگره ملی خوردگی ۲۷،۲۶ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ دانشگاه تبریز

فهرست اولیه کارگاههای آموزشی


 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

1

کاربرد تکنیک‌های الکتروشیمیایی در خوردگی

دکتر جابر نشاطی

2

اصول طراحی سامانه­‌‌های حفاظت کاتدیک

مهندس محمدجواد خسروی

مهندس امیرصالح قربانی

3

اهمیت خوردگی در صنایع و نیروگاه­های هسته­‌ای ونحوه پیشگیری آن

دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

4

انتخاب مواد و نقش مهندسی خوردگی در آن

دکتر محمدصادق پرویزی

5

تکنیک‌های مانیتورینگ خوردگی در صنعت

دکتر محمدصادق پرویزی

6

پوشش‌های محافظ خطوط لوله وعایق‌ها

مهندس سید محمود کثیریها

مهندس مسعود دبیری

7

خوردگی داغ و کنترل آن از طریق پوشش‌های محافظ

دکتر کوروش شیروانی

8

آشنایی با استانداردهای خوردگی در صنعت نفت و گاز

دکتر بیژن پوراعظمی

9

بازرسی بر مبنای ریسک (Risk Base Inspection)

دکتر رضا شهریور

10

بررسی عمر تاسیسات صنعتی (Life Extension)

دکتر رضا شهریور

11

بررسی مشکلات بهره‌ برداری خطوط لوله گاز

کارگاه رزرو که متعاقباً اعلام می‌شود

12

بررسی اثرات ناشی از خوردگی در محیط زیست

کارگاه رزرو که متعاقباً اعلام می‌شود

13

بررسی پوشش‌های محافظ در صنایع دریایی

کارگاه رزرو که متعاقباً اعلام می‌شود

14

مدیریت خوردگی

کارگاه رزرو که متعاقباً اعلام می‌شود

15

بکارگیری نانو پوشش‌ها در ممانعت از خوردگی

کارگاه رزرو که متعاقباً اعلام می‌شود

 


/ 0 نظر / 2 بازدید